Båtforsikring

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Båtforsikring

Vardias båtforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og konkurransedyktig pris.

Antall fritidsbåter på sjøen er økende. Selv om det ikke er lovpålagt med ansvarsforsikring er det en fordel å ha dette fordi du ellers vil måtte dekke skader som du kan påføre andre. Vi anbefaler en mer omfattende forsikring og hos oss kan du velge mellom ansvar, delkasko og kasko.

Dette dekker vår båtforsikring

  • Ansvarforsikringen er grunnleggende og dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten.
  • Delkasko dekker i tillegg til ansvar også fører og passasjerulykke, brann, tyveri og hærverk
  • Kaskoforsikringen dekker i tillegg til delkasko også skader som følge av sammenstøt, kantring, og synking. I tillegg dekker kasko kostnader ved transport av skadet fartøy, slep til nærmeste fortøyningssted og vrakfjerning.

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.

 

Få 15% samlerabatt i Vardia

15Prosent Vardia 1 

 

Sjekk pris på 10 sekunder:
Bil
Reise
Hus
Innbo