Trafikkforsikringsavgift

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Trafikkforsikringsavgift

Årsavgiften for kjøretøy endres til trafikkforsikringsavgift til staten

Hva betyr dette for deg?
Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig som du betaler forsikringen din. Betaler du månedlige avdrag på forsikringen din, vil du også få månedlige avdrag på avgiften. Betaler du hele forsikringen en gang i året, belastes hele Trafikkforsikringsavgiften samtidig. Har du forsikringer for kjøretøy som er nye eller som fornyes i 2017, vil du få egen faktura med avgiften mot slutten av 2017. 

Sier du opp forsikringen slipper du også å betale trafikkforsikringsavgift, men husk at så lenge du har skilter på kjøretøyet må du betale både forsikring og avgift.

 

Viktig for deg med avtalegiro
Hvis du betaler forsikringen din med avtalegiro må du se til at beløpsgrensen er høy nok. Dette må gjøres fordi trafikkforsikringsavgiften kommer på samme faktura som forsikringen. Beløpsgrensen kan økes i din nettbank.

Du kan lese mer om trafikkforsikringsavgift på vardia.no eller trafikkforsikringsavgift på Finans Norge sine hjemmesider.

 

Vanlige spørsmål:

 

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

 

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift skal betales samtidig med forsikringen. Betaler du forsikringen hver måned, skal du gjøre det samme med trafikkforsikringsavgift.

 

Når skal jeg betale neste års trafikkforsikringsavgiftssats?

Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med ikrafttredelsesdato fra og med 1. mars, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året.

 

Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgiften?

På samme måte som årsavgiften, fastsettes størrelsen på trafikkforsikringsavgiften av Stortinget for hvert år. For 2017 er for eksempel årsavgiften 2820 kr for bensinbiler og 1960 kr for motorsykler.

 

Når starter innkrevingen av trafikkforsikringsavgiften?

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Har du allerede betalt forsikringen din for forsikringsåret 2017/2018, vil du motta en egen faktura for trafikkforsikringsavgiften. Betaler du forsikringen hver måned vil trafikkforsikringsavgiften bli fakturert sammen med dette.

 

Hva skjer om jeg har flere kjøretøy?

Trafikkforsikringsavgift skal betales sammen med forsikringen, har du en felles faktura for alle kjøretøy, betales trafikkforsikringsavgift samtidig for disse kjøretøyene.

 

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Er kjøretøyet solgt, trenger du ikke lenger forsikring. Du må derfor si opp forsikringen dagen etter kjøretøyet er solgt. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift. Ny eier må altså tegne forsikring og betale trafikkforsikringsavgift. 

På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

 

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Har du avregistrert kjøretøyet og har levert skiltene til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger å betale ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler altså trafikkforsikringsavgift til og med den dagen forsikringen avsluttes.   

 

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. For at du skal slippe forsikrings- og trafikkforsikringsavgiftkrav, må du gi beskjed til Statens vegvesen og levere skiltene. 

 

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når du har meldt et kjøretøy stjålet til politiet skal du ikke betale forsikring, frem til kjøretøyet eventuelt blir funnet igjen. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 

Hva skjer om jeg eksporterer kjøretøyet mitt ut av Norge?

Dersom du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og si opp ansvarsforsikringen. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

 

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil vi tilbakebetale for mye betalt forsikringspremie og trafikkforsikringsavgift.

 

Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy som veier 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift.

 

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ikke ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og derfor heller ingen Trafikkforsikringsavgift.

 

Når ble trafikkforsikringsavgiften vedtatt?

Stortinget vedtok dette høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder imidlertid først fra 2018.

 

Hva skal jeg betale om jeg kjøper en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift for de dagene du betaler forsikringen.

 

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i Trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler for forsikringen din. Trafikkforsikringsavgift er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller el-bil. Trafikkforsikringsavgift blir også den samme uansett kjørelengde.

 

Hva skjer om jeg ikke betaler Trafikkforsikringsavgift?

Dersom du ikke betaler forsikringen din eller trafikkforsikringsavgift, vil vi sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. Blir du tatt i kontroll, blir bilen din avskiltet. 

 

Jeg har kjøpt en bil i august 2017. Hva skal jeg betale?

Dersom årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkforsikringsavgift fra og med 2018 når du betaler din obligatoriske ansvarsforsikring. Dersom du betaler forsikringen hver måned, vil du betale trafikkforsikringsavgift for 2018 for første gang i desember 2017.

 

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale Trafikkforsikringsavgift?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke bruker kjøretøyet ditt, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

 

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i Trafikkforsikringsavgift?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy fra 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne summen er per i dag lavere enn for vanlige diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt dersom du har fått krav om høyere trafikkforsikringsavgift enn du mener du bør ha.

 

Jeg har fått feil trafikkforsiringsavgift-sum fordi forsikringsselskapet ikke har registrert at min dieselbil har partikkelfilter.

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet ditt er i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av Trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder og oppdaterer disse opplysningene.

 

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

Trafikkforsikringsavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du forsikringsselskap, vil trafikkforsikringsavgiften og forsikringen stoppe hos det gamle og begynne å løpe hos det nye.