Campingbil

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Campingbil

Vardias campingbilforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og konkurransedyktig pris.

Dette dekker vår campingbilforsikring

  • Ansvarsforsikring
  • Delkasko
  • Full kasko
  • Veihjelp ved delkasko eller kasko
  • Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia

Husk grønt kort

Flere europeiske land deltar i ”Grønt kort”-samarbeidet. Noen av disse landene krever at ”Grønt kort” vises frem ved grensepassering. For mer detaljert informasjon henvises det til oppdatert liste hos Trafikkforsikringsforeningen (www.tff.no).

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.

 

Få 15% samlerabatt i Vardia

15Prosent Vardia 1 

 

Sjekk pris på 10 sekunder:
Bil
Reise
Hus
Innbo