Innboforsikring

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Innboforsikring

Vardias innboforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og i tillegg en konkurransedyktig pris.

Enten du eier eller leier bolig, har du behov for innboforsikring. Hos oss kan du velge mellom standard innboforsikring og superforsikring.

En innboforsikring dekker eiendeler du har i boligen din. Forsikringen erstatter blant annet møbler, klær, sportsutstyr og elektronikk ved brann-, vann- og tyveriskader. 

Har du eiendeler som er spesielt verdifulle, bør du vurdere en egen verdigjenstandsforsikring.

Dette dekker vår innboforsikring

  • Brann, vann og naturskade
  • Tyveri
  • Rettshjelp 
  • Matvarer i fryseboks
  • Hendelige uhell i hjemmet ved superforsikring

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.

 

Få 15% samlerabatt i Vardia

15Prosent Vardia 1 

 

Sjekk pris på 10 sekunder:
Bil
Reise
Hus
Innbo